Datarom kjøling leverandør

Har du serverrom? Serverrack i dag kan ha varmeutvikling helt opp til 15-20 KW. Dette gir ofte en annen utfordring på kjøleteknologi i forhold til tradisjonelle dataroms­kjølere. Men hvilken datasenter leverandør skal man velge?

Med mange års erfaring i dette markedet fremstår Data Center Technology AS som en komplett løsningspartner med produkter og løsninger som møter alle krav som stilles til et moderne datarom.

Les mer om Data Center Technology på BedriftsGuiden.no.

DCT har mange års erfaring som datasenter entrepenør og spisskompetanse på bl.a. dataromskjøling.

Reklame