Behandlig av for tidlig fødsel

Tips for medisinsk personell ved fødehjelp.

Gunnar Andreassen

Truende for tidlig fødsel? Bruk av tokolyse reduserer andelen som føder innen 24 timer, 48 timer og syv dager. Behandling kan utsette fødselen i noen døgn slik at det ufødte barnet kan få en god effekt av lungemodningsbehandlingen eller dermed har mulighet for overføring til et annet sykehus.

Les mer om tokolyse på Ostetrikk.no.

Vis opprinnelig innlegg